Parmak İzi Okuma

Parmak izi okuyucular tarafından toplanan bilgilerin bilgisayarda işlenerek gerekli istatistiksel sonuçlar ve puantaj dökümünü elde etmek amacı ile üretilmiştir. Personele ait normal ve fazla mesailer ile hafta sonu, izin gibi hak ediş değerlerinin gün ve/veya saat cinsinden hesaplanması Personel Takip yazılımı tarafından sağlanır.

Parametrelerin tanımlanmasıyla oluşturulan günlük çalışma şablonları yardımıyla, personelin giriş-çıkış hareketlerini değerlendirerek, günlük puantajları kişiler bazında hesaplar. Her gün oluşturulan puantajlardan; personelin devam durumunu, fazla mesai çalışmalarını, mazeretli mazeretsiz devamsızlıklarını izlemek mümkündür. Ay sonunda veya istenilen zaman aralığına göre oluşturulan aylık raporlarda; kişilerin aylık puantaj toplamları izlenerek yönetilebilmektedir

Yüz Tanıma Sistemi

Kart tanıma, parmak izi tanıma ve yüz tanıma gibi farklı seçenekleri olan bu sistem personel takip ve yemekhane gibi birçok ortamda kullanılabilmektedir.

 • Personel yönetim işlemleri
 • Programı kullanacak kişilerin yönetim işlemleri
 • İzinli kişilerin belirlenmesi ve kimin hangi günler yemek hakkı olduğunu belirlemek
 • Makbuz kesmek
 • Yemek fişi çıkarmak
 • Muhasebe işlemleri
 • Muhasebe ve kullanılan yemek haklarına göre çok yönlü raporlama sistemi gibi birçok özelliği bulunmaktadır.

Stok Takip Sistemi

İmalathanede bulunan depoya genel mal girişi yapılacak ve stok durumları tutulacak (şeker,un vb.) , depo girişi yapılan malların maliyet hesabı bulunmayacak sadece tedarikçinin kestiği fatura bilgileri ve tedarikçiye ödenen toplam para miktarları yani carisi tutulacak, şubelerden müşterilerin özel siparişleri alınarak imalathaneye bildirilecek, gelen siparişi gören imalathane üretimi gerçekleştirecek ve siparişin tamamlandığını bildirecek, siparişi veren şubeye üretilen ürünler gönderilecek. Ürünler şubelerin eline geçtiği zaman şubeler ürünlerin alındığına dair sistemden onay verecek. Bu sayede imalathane-şubeler ve şubeler-şubeler arasında onay mekanizmalı bir ürün gönderim işlemleri bulunabilecek.

 • Sipariş Sistemi (Şube-imalathaneye arası sipariş sistemi ve yönetimi)
 • Barkotlu ürün satışı
 • İmalathaneden gönderilen ürünlerin durum bilgisi
 • Ürün Stok Yönetimi
 • Stok Tavsiye Sistemi
 • Müşteri Bilgileri
 • Müşteriye Yönelik Satış İşlemi
 • Ürün Tedarikçi Bilgileri ( Kimden Ne Zaman Ne Kadar Ürün Alınmış)
 • Tedarikçilere Yapılan Ödemeler, Borç Ve Bakiye Durumları
 • Ödeme Takip
 • Satış Analizleri
 • Fatura Gelir - Gider Bilgileri
 • Son Kullanım Tarihi Dolan Ürünlerin Bildirilmesi
 • Ajanda- Hatırlatma Mesajları
 • Yönetici Ve Personel Rolleri
 • Personel Bazlı Ürün Satış Olanağı
 • Programın Kurulum, Gerçekleştirim ve Eğitimi
 • Müşteri bazlı satış yapılabilecektir, bu sayede hangi müşteriye hangi ürünler satıldı görülebilir. Ürün satış işleminin carisi, sipariş sisteminin carisinden ayrı olarak tutulacaktır.
 • Tasarlanan ara yüzler oldukça sade tutularak, kullanımı kolay basit yani kullanıcı dostu bir yazılım olacaktır. Kullanılmayacak gereksiz ayrıntılardan kaçınılarak program sade halde tutulacaktır.

Ayrıca mevcut yazılıma entegre çalışan mobile android yazılımımız mevcut, cep telefonu üzerinde bu yazılım sayesinde:

 • Zaman bazlı ve şube bazlı yapılan geçmiş tüm satışların toplam mali analizlerini ve detayları inceleyebilme
 • İmalathaneye sipariş verebilme
 • İmalat haneye verilen sipariş izleyebilme, detayları görebilmek
 • Tedarikçi, Müşteri, Personel, Şube, genel masraf bazlı ödemeleri takip edebilme
 • Ürün Stok girişi ve takibi
 • Şubeler arasında mal aktarımı yapabilmek

Yemekhane

Kurumsal Portal

Türkçe Yönetim Panelli, Google dostu ve iyi optimize edilmiş hızlı bir haber sitesi isteyenler için hazırlanmıştır. Gelişmiş yönetim paneli ile tüm güncellemeler farklı yöneticilere verilen yetkilerle kolayca yapılabilmektedir.

 • Kullanıcı ve Yetki Yönetim Modülü
 • Kişisel Profil Modülü
 • Etkinlik Modülü
 • Duyuru Modülü
 • Ajanda Modülü
 • Haber Modülü
 • Sayfa Yönetimleri
 • Sıkça Sorulan Sorular Modülü
 • Mesajlaşma Modülü
 • Özel ve Genel Sohbet Modülü
 • Loglama ve Bildirim Modülü
 • Anket Oluşturma ve Değerlendirme Modülü
 • E-Sınav Modülü
 • Dijital Yayın Kütüphanesi
 • Foto Galeri Modülü
 • Video Galeri Modülü
 • Sözlük Modülü
 • Etiket Modülü
 • Yorum Modülü
 • Çoklu Dil Desteği
 • Tüm Kategori ve Listelerin Yönetim Modülü
 • Kullanıcı Dostu Arayüzler
 • Mobil Cihaz
 • Sosyal Medya ve Arama Motorlarıyla Uyumlu
 • Özgün Tasarım Yetenekleri
 • Güvenlik
 • Teknik Destek
 • Tasarım Özellikleri
 • Çoklu veritabanı desteği
 • Gelişmiş Teknliojiyle Hazırlanmış Yazılım Altyapısı
 • Site Ayarları Modülü

Demirbaş Takip Sistemi

 • Kurumda bulunan demirbaş listesi sisteme kayıt edilebilecektir. Kayıt altına alınan demirbaşlar sistem üzerinden yönetilebilecektir. Demirbaşlar belirli tarihler arasında ilgili kişilere zimmetlene bilecektir.
 • Demirbaş Kartında; ürünün kodu, barkodu, adı, kategorisi, markası, faaliyete geçme tarihi, satın alınma/garanti başlama tarihi, garanti bitiş tarihi, lokasyonu, alış evrak nosu, RFID kodu, QR Kodu, miktarı, tedarikçi firması, ürünün statüsü ( çalışıyor-serviste- arızalı) tutulabilecektir. Demirbaşa ait Resim, Evrak, Belge, Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Rapor vb. dokümanlar sisteme yüklenebilecek ve istenildiği zaman ulaşılabilecektir.
 • Demirbaş Kart listesinden demirbaşları düzenleyebilecek, yeni demirbaş kartı ekleyebilecek veya silebilecektir. Demirbaş listesini filtreleyebilecek ve sonucu excel’e aktarabilecektir.
 • Demirbaş Zimmetleme menüsü altından zimmetli ve zimmetsiz demirbaş listesini takili edilebilecek ve filtreleyebilecektir. Hangi ürünler hangi tarihler arasında kime zimmetlenmiş takip edilebilecektir. Zimmet iade işlemi yapılabilecektir. Kişiye toplu ürün zimmetlemesi yapılabilecektir. Miktarı birden fazla olan demirbaşlarda kişilere belirli adette zimmetleme işlemi yapılabilecektir ( 3 adet klavye bir kişiye zimmetlenebilir vb.)
 • Demirbaş zimmetleme işleminde Malzeme/Demirbaş üzerinde bulunan kare barkod el terminali sayesinde okutularak, bir veya daha fazla malzemenin hızlı biçimde belirtilen kişiye zimmetleme veya iade işlemi gerçekleştirilebilecektir.
 • Demirbaş log menüsü altından bir demirbaş ürünün geçmişi takip edebilecek ve ne zaman kim tarafından hangi işlem yapılmış geçmişi izlenebilecektir.
 • Demirbaş hareketleri menüsü altından, bir demirbaşın durumu kırıldı, kayboldu, servise gönderildi, servisten geldi olarak değiştirilebilecektir. Bu işleminden sorumlu kişi ve ilgili açıklama metniyle birlikte kayıt edilebilecek ve gelecekte yapılan bu işlemlerin hepsi takip edilebilecek, filtrelenebilecek ve excel’e aktarılabilecektir.
 • Sistemde yer alacak Demirbaş/Malzemelerin tedarikçileri belirtilebilecektir ve sistemde kayıt edilebilecektir. Tedarikçilerin sektörü, firma adı, yetkili kişi bilgileri, cep telefonu, sabit telefonu, adresi vb. bilgileri kayıt edilebilecek, filtrelenebilecek ve excel’e aktarılabilecektir.
 • Demirbaşların lokasyon bilgileri sistemde iç içe (ağaç yapısı biçiminde) tutulabilecek ve yönetilebilecektir. Örneğin: A deposu -> 2. bölme -> 1. Raf .
 • Lokasyon bilgileri iç içe (ağaç yapısı biçiminde) tutulabileceğinden bir ürünün hangi depoda, hangi bölümde, hangi raf içinde yer aldığı bilgileri tutulabilecektir. İstenildiği zaman lokasyona göre ürün araması yapılabilecektir. Örneğin: A Deposunda yer alan tüm demirbaşları listele vb.

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi

Yıllardır sayaç okumalar ve değerlerin takibi manuel olarak yapılıyor ve sistemin doğal neticesi olarak bilgilerin kaydedilmesi, hesaplanması gibi süreçlerde çok fazla zaman kaybına ve yanlış hesaplamalara neden oluyordu. Ayrıca kaçak kullanım, okumanın yapılıp yapılmadığı, adresin doğruluğu veya abone bilgilerinin güncellenmesindeki yetersiz uygulamalarda sorunlara sebep olmaktaydı. Elektrik Sayacı Okuma ve Reaktif Uyarı Sistemi sayesinde elektrik sayacınızın yanına gitmek zorunda kalmadan, size verilen kullanıcı adı ve şifresi ile internet üzerinden sayaçlarınızı izleyebilir, okuma zaman aralıklarını ayarlayabilir ve anlık okuma yapabilirsiniz. Ayrıca sayacınızı sürekli takip ederek reaktif cezaya düşmeden sizi Mail ve Sms yoluyla uyarır ve detaylı raporlar verir.

Bağlantı Şekli
Sayaç-Okur-Sistem

Sayaç Okuma Cihazı

 • RS-485 haberleşme portuolan elektronik sayaçlara takılabilir.
 • GSM data hattı ile internet üzerinden çalışır.
 • Bir cihaza birden fazla sayacbağlanabilir.
 • 7-30V DC adaptör ile çalışır.
 • Çekim gücüne bağlı olarak farklı anten tipleri kullanılabilir.
 • Sim kart yuvası dışarıdan olup cihazı açmaya gerek yoktur.
 • Tüm operatörlerin sim kartları ile çalışır.

İzleme Yöntemi

  Sayaç Okur Cihaz
 • Size verilen kullanıcı adı ve şifresi ile internet üzerinden sayaç izlenebilir.
 • Sayaç okuma zaman aralıkları isteğe göre belirlenebilir.
 • Sayaç raporlarını birden fazla kişi izleyebilir.
 • Reaktif uyarılarını e-posta yada smsile bildirir.
 • Reaktif uyarı değerleri kademeli olarak set edilebilir.
 • T1, T2, T3, EndüktifReaktif ve KapasitifReaktif değerleri ile oranları görülebilir.
 • Anlık okuma yaptırılabilir.

Personel Takip Sistemi

Cihaz Kontrol ve Yönetim
Cihaz üzerinden manuel veri çekme işlemi yapılabileceği gibi zaman planlaması yapılarak istenilen sıklıklarda cihazdan veri çekme işlemi yapılabilmektedir. Cihazdan çekilen veriler personel bazlı olarak incelenebilmektedir ve gerektiğinde düzenleme yapılabilmektedir.
Personel Yönetim
Sistemde personeller çeşitli şekilde filtrelenebilecek ve Excel çıktısı alınabilecektir.
Personel Giriş Çıkış Yönetim
Personellerin seçilen aylardaki ham giriş çıkış işlem bilgileri ve analiz edilmiş verileri listelenebilecek, aynı zamanda Excel dökümü alınabilecektir.
İlgili personelin aylık olarak giriş çıkışlarını Excel Raporu halinde almak istenirse, Ham veri Excel raporu ve Personel Giriş Çıkış Excel Raporu olmak üzere iki farklı şekilde Excel Raporu elde edilebilecektir.
Vardiya
Vardiya sistemi olabildiğince esnek olarak hazırlanabilecektir. İstenirse kişilerin mesai, vardiya ve çalışma planlamaları ayarlanarak personellerin geç gelme, erken gelme, geç çıkma, erken çıkma gibi süreleri raporlanabilecektir.
Personellerin Vardiya Çalışma Planı, Gün bazlı giriş çıkış raporu, genel giriş çıkış raporları sistem tarafından hazırlanmaktadır ve filtrelenerek istenilen özel raporların alınması sağlanmaktadır. Giriş çıkış saatlerinde istenilen sürede opsiyon uygulanarak ( örnek: 10 dakikalık gecikmeleri yok say) rapor çıktıları hesaplanabilmektedir.
Personel Görev/İzin Yönetim
Personellerin şehir içi ve dışı görevlendirme işlemleri toplu olarak veya belirli zaman aralığı olarak ayarlanabilecektir.
Personellerin izin işlemleri, izin türlerine göre toplu olarak veya belirli zaman aralığı olarak ayarlanabilecektir.
Resmi tatil günleri sisteme işlenerek izin planlamasında otomatik düşülecektir.
Personellerin dış görevlendirmeleri sonucu varsa giyim yardımı hesaplamaları sistem tarafından otomatik yapılarak, teslim edilen yardım bilgileri sistem tarafından takip edilebilecektir.
Raporlar
Personellerin Vardiya Çalışma Planı, Gün bazlı giriş çıkış raporu, genel giriş çıkış raporları sistem tarafından hazırlanmaktadır ve filtrelenerek istenilen özel raporların alınması sağlanmaktadır.
Giriş çıkış saatlerinde istenilen sürede opsiyon uygulanarak ( örnek: 10 dakikalık gecikmeleri yok say) rapor çıktıları hesaplanabilmektedir.
Personellerin Görev ve izin bilgilerine göre Aylık, Yıllık ve Genel rapor alınabilmektedir.
Zamanlanmış İşler
Belirtilen zaman dilimlerinde belirtilen işleri düzenli olarak yerine getiren modüldür. PDKS cihazından verilerin alınması, entegrasyon işlemlerinin düzenli çalışması, düzenli bildirim vb. işlerin yönetimini sağlamaktadır.
Kullanıcı Yönetimi, Rol Yönetimi, Yetkilendirme, Loglama
Sisteme giriş yapabilecek kullanıcı bilgileri Ldap üzerinden alınabileceği gibi manuel olarak elle sisteme eklenebilecektir.
Sisteme eklenen kişiler kullanıcı adı ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş sağlayabilecek ve yetkileri doğrultusunda işlemleri yapabileceklerdir.
Sistem üzerinde birden fazla rol tanımlaması yapılabilecektir. Bu sayede sisteme giren kişi ilgili rolünün izin verdiği modülleri görebilecektir ve işlem yapabilecektir.
Kişilere rol atama işlemi dışında, kişiye özel yetkilendirme işlemi de yapılabilecektir.
Sistem üzerinde yapılan işlemlerin hangi kullanıcı tarafından yapıldığı kayıt altına alınacaktır. Aynı zamanda sisteme kim ne zaman bağlanmış bilgileri de kayıt altına alınacaktır.

Personel-Takip

İcra Takip Sistemi

İcra Yönetim Sistemi; kurumların icra takiplerini uyap (ulusal yargı ağı projesi) uyumlu bir şekilde açabilmesini, açılan dosyaların ise takip ve dokümantasyonunu yapan .net tabanlı online uygulamadır.

HEDEF ve AMACI
Başta devlet kurumları olmakla birlikte ülkenin değişik noktalarında faaliyet gösteren birimleri ve şubeleri olan kurumların tek nokta üzerinden ülkenin çeşitli adliyelerinde açılacak olan icra takiplerini yönetmeyi ve raporlamayı hedef olan online uygulamadır.

icra takip

Kurumların adli sistemlere bağlı olarak yönetmeleri gereken onlarca veri yığını mevcuttur(takip için ilgili evrakların hazırlanması, bu evraklara göre takip talebi ve diğer ödeme emirlerinin hazırlanması, ek matbu evrakların düzenlenmesi v.b.). Bu verilerin kurumun farklı birim yada şubelerde işlenmesi ve raporlanmasından sonra kurum merkezine bildirilmesi süreli adli sistemlerde ciddi önem taşımaktadır. İcra yönetim sistemi ile kurumun merkezinden diğer birimlerine sadece kullanıcı hesabı açıldığı ve tüm veri zaten merkezde tutulduğu için merkez tarafından alınması gereken her türlü raporun ve evrakın kolaylıkla alınabilmesi sağlanır.

ÇALIŞMA ŞEMASI

 • Kurum merkezinde kullanılan yazılımlardan (SAP verisi gibi) alınan xml tabanlı veriler icra yönetim sistemine import edilir.
 • Kurum merkezindeki hukuk müşavirliği bu dosyaları birim birim şube şube atamasını yapar.
 • Ataması yapılan veriler birim ve şubelerde icra takibinin açılacağı şekilde düzenlenir ve dökümleri alınır.
 • Takip açıldıktan sonraki süreçte gerek şube ve birimlerden gerekse merkezi hukuk müşavirliği tarafından raporlar alınır.

Site Yönetim Asistanı

Sabilgi meskenlerde profesyonel yönetim eksikliğinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve Türkiye’de ki “Site, apartman, rezidans, plaza vb.” yönetimine çağdaş bir tutum kazandırmak amacı ile yola çıktık. Amacımız; yöneticilik hizmetine teknolojiyi katarak huzurlu ve mutlu bir yaşam alanı sağlamak. Sabilgi sayesinde meskenler arasında herhangi bır sıkıntı yaşanmadan gerekli tüm hizmetler yerinde ve zamanında müdahale edilerek zahmetsizce yerine getirilir.

Site Yönetim Asistanı

HEDEF ve AMACI

 • Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak.
 • Yaşam kalitesini artırmak.
 • Tüm kaynakların etkin kullanımı.
 • Gelir kaynaklarının artırılmasına yönelik stratejiler üretmek.

%10 Düşük Aidat, %15 Değer Artışı, %100 Konfor

Teknolojiye ayak uydurun;
SMS ve e-mail servisleri ile geciken ödemeler, denetim raporları, hukuksal süreçler, genel kurul tarihleri, duyurular ve yapılan faaliyetlerden anında haberdar olun
Maddi konuların komşuluk ilişkinizi zedelemesine izin vermeyin;
Aidatını ödemeyen veya geciktiren komşunuzla düşman olmayın.
Denetim kurulunuzun işini kolaylaştırın;
İstedikleri an tüm finansal hareketleri ve işlemleri sistemden kendileri kontrol edebilsinler.

Akıllı Anket Yönetim Sistemi

Resmi kurumlarda, üniversitelerde, işletmelerde veya raporlanma gereken her alanda kullanılabilecek, yüksek performansı sayesinde çok sayıda kullanıcının anlık anket cevaplamasına olacak sağlayan Akıllı Anket Yönetim Sistemi sayesinde tüm verileri hızlıca toplayarak, anlık olarak dimanik raporlama yapabilirsiniz.

Akıllı Anket Yönetim Sistemi sayesinde, verilen cevaplara göre sorular kişilere özel olarak değişebilmektedir. Bu sayede kişilerin sadece doğru ve gerekli soruları cevaplaması sağlanarak başarılı bir raporlama sonuçu elde edilir.

Hazırlanan anketler birçok farklı dille yayınlanabildiği için farklı dile sahip ülkelere aynı anketi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Sınırsız sayıda dil desteği bulunmaktadır.

İstenilen yerel sistemlere kurulumu sağlanarak, Resmi kurumların veya gizlilik içeren Anket verilerinin dış sistemlere iletilmesinin önüne geçilir.

Üniversiteler vb. kullanıcı sayısı fazla olan müşterilerimizin var olan sistemlerindeki tüm veriyi anket sistemine aktarmalarına gerek kalmadan kolaylıkla entegre olabilir ve her ankette istenilen özelliklere göre dinamik raporlama alınabilir. Her anket kendisine özel parametrelerle raporlama imkanı sunabilmektedir; Örneğin, anketin birisinde şehir ve cinsiyet bilgisine göre raporlama yapılırken, bir diğer ankette bölüm ve sınıfına göre raporlama sağlanabilmektedir. Bu parametreleri veya kişilere ait verileri ankette başlamadan önce bildirmek zorunda değilsiniz, kolay entegrasyon sayesinde otomatik sistemler arası haberleşme sağlanır.

Anketlere erişim yetki seviyesi atanarak kimlerin ilgili ankete erişebileceği belirlenebilir. Bu sayede halka açık veya sadece belirtilen kişilere ilgili anketi düzenleyebilirsiniz.

Diğer Özellikleri

 • Anketlerin başlama ve bitiş tarihleri seçilebilir.
 • Sistemdeki her anketin ve sorunun kategorisi belirlenebilir.
 • Anketlere erişim yetki seviyesi atanarak kimlerin ilgili ankete erişebileceği belirlenebilir. İsteğe bağlı IP ya da Çerez kontrolü ile tekrarlı anket katılımı engellenir.
 • İstenilen ankete şifre tanımlaması yapılarak ilgili ankete sadece entegre edilen sistemlerden veya kişiye özel üretilen şifreye sahip kişiler tarafından erişim sağlanabilir. Bu sayede kullanıcının Anket sisteminde kayıtlı olması zorunlu olmaz.
 • Farklı soru tipi seçilerek istenilen türde veya yapıda sorular ankete eklenebilir. Çok Seçimli, Tek Seçimli, Matris Çok Seçimli vb.
 • Toplu kayıt ekleme özelliği sayesinde çok kısa sürede yeni anket tanımlamaları yapılabilir.
 • Soru Havuzu özelliği kullanılarak istenilen soru kolayca seçilir ve ankete eklenebilir. Bu sayede her anket için benzer soru ve cevaplar uzun uzun tekrar oluşturulmak zorunda kalınmaz.
 • Atlamalı soru özelliği sayesinde yapay zekâya sahip anketler oluşturulabilir. Her bir kullanıcının vereceği cevaplara göre anket soruları otomatik değişerek kullanıcıya özel anketler sunulur.
 • Anket kopyalama özelliği sayesinde tek tıkla yeni anketi hazırlayabilirsiniz.
 • Sisteme istenildiği kadar dinamik bir şekilde farklı dil seçenekleri eklenebilir. Eklenen her bir dil için sistem anketleri çoklu dil olarak yayınlar. Tüm dil sonuçları aynı anket altında toplanabilir, bu sayede dil farkı gözetmeden tüm dünya çapında Anketler yapılabilir.
 • Ankete katılan tüm kişi bilgileri ve verilen anket cevapları excel çıktısı olarak alınabilir ve istenilen başka programlarda veya detaylı analizlerde kullanılabilir.
 • Ankete katılan kişi sayısı ve soruları cevaplama durumları sistem üzerinden takip edebilir
 • Anket Rapor sayfasında anket sonuçları istenilen özelliklere göre gruplanarak sayısal ve grafiksel olarak raporlanmaktadır.
 • Ldap entegrasyonu sayesinde, sisteme kullanıcıları tek tek tanımlamak yerine, Anket sistemi belirttiğiniz adresten ilgili kullanıcı bilgilerini otomatik alabilir ve sisteme girmelerine olanak sağlar.
 • Sistem üzerinden roller tanımlayabilirsiniz ve kişilere roller atayabilirsiniz. Bu sayede kişiler sadece yetkili oldukları işlemleri yapabilirler.
 • Roller dışında istenirse kişi bazlı yetkilendirme işlemleri yapılabilir ve her bir kişinin erişebileceği yetkileri belirlenebilir
 • Sisteme kullanıcı hesapları üzerinden saldırı olması durumunda sistem bunu tespit eder ve saldırılar otomatik engeller
 • Anketin kullanıcılara iletimi Sms, Mail veya Sms&Mail birlikte olmak üzere 3 farklı şeklinde gerçekleştirilebilir. İstenirse entegre olacak sistem üzerinden de anket katılım daveti yapılabilir.
 • Sahip olunan herhangi bir sms paketi bulunuyorsa bu yapı sisteme entegre edilebilir veya sistem üzerinde mevcut bulunan Sms paketleri kullanılabilir.

RDP Security Yazılımı

Sunucunuzdaki günlükleri izler ve başarısız oturum açma girişimlerini algılar. Tek bir IP adresinden başarısız oturum açma girişimi sayısı belirlenen bir sınıra ulaşırsa, saldırganın IP adresi belirtilen bir süre boyunca otomatik engellenir.

Farkında olsanız da olmasanız da birçok Windows Server makinesi sürekli saldırı altındadır. RDP port numarasını değiştirmiş olsanız dahi, ağ tarayıcı programlarıyla portlar tespit edilerek Brute Force yöntemiyle (açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz) 7/24 saldırı yapılmaktadır. Sonunda sunucunuza erişmek için bir şifre bulabilirler! Dahası, Saniyeler içinde sunucuya onlarca şifre denemesi yapıldığından sunucu kaynakları (CPU, RAM, Disk ve Ağ Bant Genişliği) gereksiz kullanılmaktadır. RDP Security Yazılımı bu saldırıları tespit ederek ilgili IP adresini engelleyerek yetkisiz server erişimlerini ve server kaynaklarının gereksiz kullanılmasını engeller. Sizde kendinizi daha güvende hissedersiniz.

Brute Force’in Türkçesi Kaba Kuvvet Saldırısı demek, peki ama server’a kaba kuvvet saldırı da ne demek... Sırasıyla binlerce hatta milyonlarca şifre deneyerek sizin şifrenizi bulmaya çalışma yöntemidir. Şifre denemelerini birisi elle yapmıyor bunun yerine programlar kullanılıyor ve bu programlarda saniyeler içinde birden fazla şifre denemesi yapabiliyor. Denenen şifre listesi internette daha önceden ele geçirilmiş şifreler veya sırayla denenen şifre kombinasyonları olabilmektedir. Bundan dolayı klasik şifreler kullanmamaya özen gösterin.

 • Otomatik Firewall Kurallarını Yazılım Ayarlar
 • Tarama Yapılacak Hatalı Giriş Denemelerinin Kontrol Zamanları Ayarlanabilir
 • Kaç Kere Hatalı Giriş Yapılırsa İlgili IP Engellenecek Ayarlanabilir.
 • Engellenmiş IP lerin Engellinin Ne Kadar Süre Sonra Kaldırılacağı Ayarlanabilir.
 • Optimum Parametrelerle Yazılımın İşlem Süresi Ortalama 0,3 sn'dir. Yani Server'a Ek Bir İşlem Yükü Getirmeden Görevini Yerine Getirir.
 • Programın Çalışmaları Loglanarak Yapılan İşlemleri İzleme İmkanı Sunmaktadır.

XSig Dosya Görüntüleyici Program

XSIG dosyası bir XAdES İmza Verisidir. Xsig Görüntüleyici, XAdES formatındaki elektronik olarak imzalanmış belgelerin basit ve hızlı bir şekilde görüntülenmesi sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır.
XSIG DOSYA GÖRÜNTÜLEYİCİ ÜCRETSİZ İNDİR

 • Medula sistemine uygun olarak PDF lerin Xades formatında toplu olarak imzalanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • XSIG file is an XAdES Signature Data. Xsig Viewer is a desktop application that opens documents in electronically signed XAdES format.
 • This app are known to open certain types of XSIG files. Since many different programs may use XSIG files for different purposes, you may need to try this app to open your specific XSIG file..

Toplu PDF İmzalayıcı Program

PDF'lerin XAdES formatında toplu olarak elektronik imzalanmasını sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır.

 • Medula sistemine uygun olacak şekilde programlanmıştır.
 • XAdES formatındaki elektronik olarak imzalanmış belgelerin basit ve hızlı bir şekilde görüntülemek için menüden Xsig Dosya Görüntüleyici'ye göz atabilirsiniz.

Arşiv Yönetim Sistemi

Taşınmaz Yönetim
Taşınmazlar sisteme numaralarıyla birlikte kaydedilebilmekte ve taşınmaz içerisindeki dokümanlar kolaylıkla sisteme yüklenebilmektedir. Dokümanlar içerisindeki pdf birleştirme özelliği sayesinde yeni eklenen pdf uzantılı dokümanlar tek bir pdf altında toplanabilmektedir.
Her taşınmaza özel olarak hazırlanan barkod çıktısı sayesinde, taşınmazların üzerindeki barkodların barkod okuyucular tarafından kolaylıkla okutulması sağlanmaktadır. Barkod çıktıları, fiziksel zimmet modülünde yer alan toplu teslim ve toplu iade işlemlerinde büyük kolaylık sağlamaktadır.
Taşınmazların toplu dolap/raf numarası değiştirme işlemleri kolaylıkla yapılabilecektir.

Arsiv-Yonetim

Zimmet Talebi Yönetim
Sistem kullanıcıları il, ilçe mahalle veya taşınmaz bazlı fiziksel veya zimmet talebinde bulunabilmektedir. Talepler yetkili kişi/kişiler tarafından onaylandığı takdirde kişinin ilgili tarihler arasında fiziksel/dijital zimmeti aktif hale gelmektedir. Talebin yetkili kişi tarafından sistemde reddedilmesi takdirde kişi, ilgili taşınmazlara sistemden ulaşamamaktadır.
Dijital Zimmet Yönetim
Sistem kullanıcıları, kendi dijital yetkileri dahilindeki taşınmazları başka kişilere dijital zimmetleyebilmektedir. Her kullanıcı kendi dijital zimmetli olduğu taşınmazlara erişim sağlayabilmektedir ve böylece güvenlik sağlanmaktadır. Kişiler aynı zamanda taşınmazların içerisindeki dokümanlara da ulaşabilmektedir. Dijital zimmet süresi dolan kişilerin zimmetleri sistem tarafından pasif hale gelmekte ve kişiler ilgili taşınmazlara erişememektedir.
Fiziksel Zimmet Yönetim
Sistem kullanıcıları, kendi dijital yetkileri dahilindeki taşınmazları başka kişilere fiziksel zimmetleyebilmektedir. Her kullanıcı kendi dijital ve fiziksel zimmetli olduğu taşınmazlara erişim sağlayabilmekte ve böylece güvenlik sağlanmaktadır. Fiziksel zimmetli kişiler, ilgili taşınmazların dokümanlarına erişememekte, sadece taşınmazın temel bilgilerini görebilmektedir. Fiziksel zimmet süresi dolan kişilerin zimmetleri sistem tarafından pasif hale gelmekte ve kişiler ilgili taşınmazlara erişememektedir.
Fiziksel zimmet talebi onaylanan sistem kullanıcısına, ilgili taşınmazları teslim etmek için toplu teslim etme özelliği sistemde yer almaktadır. Taşınmaz üzerindeki barkod çıktıları barkod okuyucu ile okutulduğunda, sistemde ilgili taşınmazlar kişiye teslim edilmiş olarak kaydedilmektedir.
Fiziksel zimmetli olduğu taşınmazları Kurum’a iade etmek isteyen sistem kullanıcıları, toplu iade etme özelliği sayesinde iade işlemini kolaylıkla yapabilmektedir. Toplu teslim etme özelliğinde olduğu gibi barkod okuyucu kullanılarak işlem hızlıca gerçekleştirilmektedir.
Döner Sermaye Yönetim
Sistem kullanıcıları, hazine taşınmazlarının döner sermaye hizmet bedeli işlemleri için talep açabilmektedir. Satış bedeli kullanıcı tarafından girildikten sonra, döner sermaye bedeli hesaplamaları sistem tarafından otomatik yapılmaktadır.
Döner Sermaye Onay/Red yetkisi olan kişiler bu taleplerin tümünü görebilmekte ve istekleri doğrultusunda onay/red işlemi yapabilmektedir.
Talep açan kişiler sadece kendi döner sermaye taleplerini görebilmekte ve taleplerin onay işlemi gerçekleşene kadar talep üzerinde değişiklik yapabilmektedir.
Her kayıt için "Döner Sermeye Hizmet Bedeli Yatırma Referans Kodu Talep Formu" çıktı olarak yazdırılabilmektedir.

Arsiv-Yonetim

Araç Yönetim Sistemi

Araç Yönetim
Kurum veya personel araç bilgileri sisteme kaydedilip kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
Araç İşlemleri Yönetim
Sistemde kayıtlı olan araçların bakım onarım, lastik, yağ/yakıt alımı, fenni ceza muayene, kasko sigorta gibi işlemleri sistemde kayıt altına alınabilmektedir. Bakım tarihi yaklaşan araçlar için, tarihin yaklaştığı veya geçtiğine dair sistemde uyarı verilmektedir. Bu sayede araçların bakımları kolaylıkla takip edilmektedir.
Araç Giriş Çıkış Yönetim
Araç üzerindeki etiket numaralarının sistemde kayıtlı olması sayesinde, araç giriş çıkışları anten üzerinden otomatik olarak alınmakta ve sisteme kaydolmaktadır. Sistem üzerinden giriş çıkış saatleri ve diğer bilgilere kolaylıkla erişilebilmektedir.
Araç Görev Emri Yönetim
Sistem kullanıcıları ilgili birim ve gidilecek yeri (il içi, ilçe, il dışı) seçerek araç görev emri talebi oluşturabilmektedir. İlgili birimdeki yetkili kişiler bu talebi onayladığı takdirde kişinin görevlendirmesi sistemde kayıt altına alınmaktadır. Yetkili kişi/kişiler onaylamadığı durumlarda ise kişi, talebinin neden red edildiğini kolaylıkla görebilecektir.

Arac-Yonetim

Sağlık Yönetim Sistemi

Bütün modern işletmelerde olduğu gibi yataklı tedavi kurumlarında da, hem üretilip sunulan hizmet ile ilgili fonksiyonlar, hem de yönetim, planlama, pazarlama, finans, muhasebe gibi fonksiyonlarının yerine getirilmesi esnasında oluşan verilerin kaydı, kontrolü, arşivlenmesi, güvenliğinin sağlanması ve yeniden kullanılması otomasyonun temelini teşkil eder. Sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilmesi, hizmetin sürekliliği, işlevsel akışkanlığın sağlanması, maliyetlerinin tespiti, hizmetlerin doğru ve hızlı yerine getirilmesi, hizmet karşılıklarının tahsili ve takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, bilgilere kısa zamanda doğru şekliyle ulaşılması, istatiksel çalışmaların kolayca yapılması ve bilimsel veriler elde edilmesi, gerekli verilerin karar mekanizmalarına sunularak kullanılması gereksinimleri, sağlık kuruluşlarında yönetim bilişim teknolojilerinin uygulanmasını ve dolayısıyla kurumlarda otomasyonuna geçilmesini zorunlu hale getirmiştir.

 • Sistem, geniş içeriği ve kolay kullanımıyla kullanıcıya en hızlı şekilde hizmet vermektedir.
 • Sistem, hastanın muayene sürecindeki bütün verileri kayıt altına alır ve anlaşılır raporlarla verileri sunmayı hedefler.
 • Hastane, doktor, tetkik/materyal ve hazır rapor şablonlarının raporlama yapılmadan önce kaydedilmesi ve kolay yönetilmesi sayesinde raporlama işini hızlandırır.
 • Raporların ücretlendirme işlemleri kolaylıkla yapılabilir ve kullanıcı tarafından ücret onayı gerçekleştirildiğinde ilgili hastaneler rapor ücretlerini kolaylıkla görebilir.
 • Hasta raporları tek tek veya toplu olarak PDF’e dönüştürülebilir.
 • Hastaneler ile etkileşimi kolaştırır, e-imzalama işlemi yapılan raporlar sisteme yüklendikten sonra ilgili hastanelerin görmesi sağlanır.
 • Sistem veri güvenliğine önem verir, her hastane sadece kendi hasta raporlarına ulaşabilir.

Arttırılmış Gerçeklik Sistemi

Artırılmış gerçeklik (AR) ses, video, grafik veya GPS verileri gibi bilgisayar tarafından üretilip duyusal girdi ile artırılıp canlandırılan elemanların fiziksel, gerçek dünya ortamıyla birleştirilmesiyle oluşturulan yeni bir algı ortamının canlı doğrudan ya da dolaylı bir görünümüdür. Artırılmış gerçeklikle insan duyusuna hitap edecek ve hislerini hareket geçirecek girdiler bilgisayar tarafından modifiye edilip zenginleştirilir ve ortaya çıkan yeni gerçeklik kullanıcının algısına sunulur.

Birçok alanda dünyamıza dahil olan arttırılmış gerçeklik, bir sergileme yöntemi olarak da kullanılmaktadır. İç mekan mobilyalar, elektronik eşyalar ve birçok nesneyi 3 boyutlu ve hareketli olarak dilediğiniz mekanda kolayca görüntüleyebilirsiniz. Sistemimiz uygulamaya gerek olmadan web ortamından kolayca erişebilmektedir.

Yazıcı Takip Sistemi

 • Cihazların bağlı olduğu yazıcı hareketlerini kullanıcıya sunmaktadır.
 • Renkli ve renksiz yazdırma sayılarını anlaşılır bir şekilde raporlamayı hedefler.
 • Kurumlarda birden fazla cihaza kurulduğunda, cihazların ve kullanıcıların yazdırma raporlarına kolaylıkla ulaşabilmektedir.
 • Cihazlara kurulan sistemin hangi cihazlarda aktif çalışıp çalışmadığına rahatlıkla erişilebilmektedir.

Arac-Yonetim

Büyük Veri Görselleştirme Sistemi

Büyük veri görselleştirme, büyük veri setlerinin önemini daha iyi ifade etmek ve veriler içindeki gizli desenleri ortaya çıkarmak için görsel öğelerin kullanımını tanımlar. Veri görselleştirme; grafikler, çizgeler, haritalar, tablolar veya çeşitli öğeler şeklinde olabilir. Veri görselleştirme; karar vericilerin özellikle istatistiksel analiz veya bilgisayar biliminde geçmişi olmayanların, analitik verileri hızlı ve etkili bir şekilde kavramasını mümkün kılar.

İnsan beyni bilgiyi işleme şeklinden dolayı büyük miktarda bulunan karmaşık verileri görselleştirmek için çizelge ve grafiklerin kullanılması, tablo ve raporları incelemek ve anlamaya çalışmaktan daha kolaydır. Aynı zamanda veri görselleştirme kavramların evrensel olarak anlaşılabilir hale getirmenin hızlı ve kolay bir yoludur. Veri görselleştirme kullanılarak normalden daha fazla dikkat edilmesi gereken alanlar belirlenebilir, hangi faktörlerin müşteri davranışını etkilediği görülebilir, hangi ürünlerin nereye yerleştirilmesi gerektiğine karar verilebilir ve satış hacimlerinin tahmin edilmesi sağlanabilir.

*Web Tarayıcı üzerinden 280 araca ait 736K araç hareket verisinin görselleştirilmesi

Karbon Ayak İzi Hesaplama Sistemi

Karbon Ayak İzi: Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru

Günümüzde insan faaliyetleri, doğal dengeleri bozarak çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İklim değişikliği, atık sorunları, su kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çevresel sorunlar, dünya genelinde ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu sorunların en önemli nedenlerinden biri de karbon ayak izidir.

Karbon ayak izi, bir kişi, topluluk veya organizasyonun sera gazı emisyonlarının ölçüsüdür. Özellikle, karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve azot oksitleri (N2O) emisyonlarından kaynaklanan bu gazlar atmosferde birikerek sera etkisi yaratır ve iklim değişikliğine neden olur.

Karbon ayak izinin hesaplanması, bireysel ve kurumsal seviyede sera gazı kaynaklarının belirlenmesi ve bu kaynakların emisyon değerlerinin hesaplanması ile gerçekleştirilir. Karbon ayak izi hesaplaması, enerji tüketimi, ulaşım, gıda üretimi, atık yönetimi ve diğer faaliyetlerin çevresel etkilerini ölçmek için önemli bir araçtır.

Karbon ayak izinin azaltılması, bireysel ve kurumsal seviyede sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan adımların en önemlilerinden biridir. Karbon ayak izinin azaltılması, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma, ulaşım tercihlerinde karbon salınımını azaltan seçenekleri kullanma, sürdürülebilir gıda üretimi, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi bir dizi stratejiyi içerir.

Karbon ayak izi konusunda farkındalığın artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bilinçli tüketiciler, karbon ayak izlerini azaltmak için alışveriş tercihlerinde ve günlük yaşamlarında daha sürdürülebilir seçenekleri tercih edebilirler. Kurumlar ise, sürdürülebilirlik stratejileri ile karbon ayak izlerini azaltmanın yanı sıra, paydaşlarına da bu sorun hakkında bilgi vererek toplumsal farkındalığı artırabilirler.

Sonuç olarak, karbon ayak izi, insan faaliyetlerinin çevresel etkisini ölçmek ve azaltmak için önemli bir araçtır. Bu konuda atılan adımlar, sürdürülebilir bir geleceğe doğru yol almamızda büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Karbon ayak izi uygulaması, firmalara sera gazı emisyonlarını azaltmalarını teşvik ederken, kurumsal seviyede de büyük bir etkiye sahiptir. İşletmeler, karbon ayak izlerini azaltmak için uygulamayı kullanarak, enerji verimliliği, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım gibi sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirebilirler.

 • Sade ve anlaşılır arayüz
 • Aktiviteler kolay erişim imkanı ile emisyona sebep olan faaliyetleri görüntüleme imkanı
 • ISO 14064 ve GHG Protocol standartlarına uygun raporlama
 • Firmaların bağlı kuruluşlarının veya iş birimlerinin emisyonlarını ayrı ayrı görüntüleme imkanı
 • En güncel verilerle hazırlanmış emisyon faktörü verileriyle doğru sonuçlar elde etme
 • Mobil uygulamalarla (Android ve IOS) emisyonlarınızı istenilen yerde cebinizden 7/24 takip etme imkanı
 • İşletmenizin çevresel etkisini azaltma ve sürdürülebilir bir gelecek için adım atma imkanı

Barınak Yönetim Sistemi

Hayvan Yönetim
 • Barınağa gelen tüm hayvanların küpe numarası ve çip numarasıyla beraber kayıtları yapılabilmektedir. Kayıt yapılacak hayvanların genel sağlık durumu, cinsiyet, eşgal, kısırlık durumu, yasak ırk, vakalı, takipli, engelli vb. bilgileri kayıt edilebilmektedir.
 • Hayvanların konulduğu bölme bilgileri kayıt altına alınabilmektedir. Hayvanların bölmeleri değiştirildiği zaman bu bölme değişim bilgileri kayıt altına alınmakta ve hangi hayvan hangi tarihte hangi bölmeler arasında aktarılmış bilgisine ulaşılabilmektedir.
 • Eğer hayvanlar ilçelerden gönderildi ise hangi ilçeden ve mahalleden gönderildiği bilgileri kayıt altına alınabilmektedir.
Barınak Bölme Yönetim
 • Barınakta hayvanların tutulduğu bölmeler yer almaktadır. Bu bölmelerin isimleri ve kapasiteleri bulunmaktadır. Sistem üzerinden bu bölmelerin yönetim işlemleri yapılabilmektedir.
 • Bazı bölmeler içinde tekli odalar yer aldığı için bölmelerin özelliklerinde tekli ve genel olarak seçim yapılarak hayvanların yerleştirilme işleminde buna göre bölmelere dağıtımı yapılabilmektedir.
Hastane ve Tedavi Yönetim
 • Barınağa gelen hayvanlar direkt olarak bölmelere yerleştirilebileceği gibi aynı zamanda da hastaneye gönderilebilir. Bunun yanında kafeslerde bulunan hayvanlar daha sonradan da hastaneye gönderilebilir. Hastaneye gönderilen her hayvanın hastaneye gönderilme ve taburcu olma tarihleri kayıt altına alınabilmektedir.
 • Hastaneye gönderilen hayvanın Cerrahi, Dahiliye, Doğum veya Kısırlaştırma vb. tedavi yerleri kayıt altına alınabilmektedir.
 • Tedavi yerinde yapılan Göz, Diş, Çıkık, Viral, Deri, Solunum vb. tedavi işlemi kayıt altına alınabilmektedir.
 • Tedavi yer bilgileri ve yapılacak işlem listeleri sisteme eklenebilmekte ve kolaylıkla yönetilebilmektedir.
Aşı Takibi
 • Barınakta yer alan hayvanlara yapılan aşı bilgileri kayıt altına alınabilmektedir.
Hayvan Barınak Giriş-Çıkış Takip
 • Bir hayvan barınağa ilk geldiği anda hangi bölmeye konuldu ve sonrası hangi tarihlerde hangi bölmelerden hangi bölmelere aktarıldı bilgisi takip edilebilmektedir.
 • Bir hayvanın çıkış tipi ölüm, kafesten kaçma, gönüllü, sahiplendirilerek veya ilçelere dağıtma şeklinde olabilir. Bu bilgiler sistem üzerinde kayıt altına alınabilmekte ve kim tarafından hangi tarihlerde yapıldığı bilgisi tutulmaktadır.
 • Bir hayvan barınağa birçok defa giriş ve çıkış yapabilir, sistem buna uygun tasarlanmıştır.
 • Çıkış sebebi ölüm ise bilgileri doldurulduktan sonra sistemde ölüm raporu çıktı olarak alınabilmektedir.
Sahiplendirme ve Denetleme Yönetim
 • Barınak vb. yerlerde bulunan canlıların kayıt edilerek takip edilmesi, sahiplendirme süreçlerinin izlenebildiği ve denetlenebildiği modüldür.
 • Hayvan sahiplenmek isteyen gönüllü hayvan dostları sisteme kaydedilerek takibi yapılabilmektedir.
 • Denetleme için sahaya çıkan personelin kullanacağı hayvan kontrol ekranı bulunmaktadır. Denetleme işlemi sistemde çevrimiçi şekilde yapılabildiği gibi çevrimdışı olarak da yapılabilmektedir (Tabletler kullanılabilmektedir.). Çevrimdışı denetleme sonrasında sistemde çevrimiçi olunduğu zaman denetleme bilgileri sunucuya aktarılabilmektedir.
 • Denetleme ekranında, kurumun belirlendiği (varsa) sahiplenecek kişiye ödenecek olan ücretin hesaplanması ve kdv hesabı gibi işlemler girilen tarihe göre yapılabilmektedir.
 • Sahada çalışan personel, sisteme hayvanın anlık durumu ile ilgili not, doküman ve resim ekleme işlemleri yapabilmektedir.

Okul / Dershane Yönetim Sistemi

Okul / Sınıf / Şube Yönetim
 • Sistem birden fazla okul, sınıf, şube yönetimini desteklemektedir.
 • Bir okul veya dershanedeki sınıfların şubelendirme, varsa cinsiyete göre ayırma işlemleri, kontenjan belirleme işlemleri yapılabilmektedir.
 • Okullar ve sınıflar yıl/dönem bazlı açılıp kapanabilmektedir.
 • Sistem kullanıcılarına okul bazlı yetkilendirilme yapılabilmektedir.
Başvuru Yönetim
 • İstenilen yıl/döneme başvuru açılabilir ve öğrenci tarafından başvuru koşulları sağlandığında öğrencinin özelliklerine uygun bir grup varsa asil veya yedeğe alma işlemleri sistem tarafından otomatik yapılabilmektedir.
 • İstenilen yıl/döneme ait başvuru raporlarına kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
Öğrenci ve Personel Yönetim
 • Personel, eğitmen ve öğrenci yönetim işlemleri yapılabilmektedir.
 • Eğitmenlerin ders programları, eğitmen ve öğrenci devamsızlıkları, personel izinleri sistem üzerinden yönetilebilmektedir.
 • Öğrenci devamsızlığı, öğretmen devamsızlığı, okul kontenjan durumu, öğrenci kayıtları, okullara göre öğretmen ve öğrenci raporlaması hakkında güncel verilerle grafiksel bilgilendirme yapılabilmektedir.
 • Sınav ve sınav sonuç yönetim işlemleri yapılabilmektedir.
 • Öğrenci ve eğitmenler sisteme çevrimiçi olup kendilerine ait sınav ve devamsızlık bilgilerine ulaşabilmektedir.
 • Öğrencilerin pdr randevu işlemleri yönetilebilmektedir.
 • Personellerin aylık puantaj işlemleri kolaylıkla yönetilebilmektedir.
 • Sistemde personel ve eğitmenlerin etkinlik teklifleri oluşturabilme işlemleri de yer almaktadır. Etkinlik onaylama, red ve güncelleme işlemleri de yetkisi olan kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.

Yemekhane Yönetim Sistemi

Sisteme yetkili kişiler tarafından günlük yemek listeleri tanımlanabilmektedir. Sistem kullanıcıları aylık yemek takvimi üzerinden yemeğe katılmak istediği günleri belirleyebilmektedir. Ayrıca ilgili günler için kişinin misafiri var ise, kaç misafirinin olduğunu sisteme bildirebilmektedir. Sistemde yemek ücretleri, devlet katkı payı, kişinin kaç gün yemeğe katıldığı ve kişinin misafirlerine göre otomatik ücret hesaplanıp raporlanmaktadır.

Takvim
Personeller ilgili gün için takvimden ilgili öğünde yemeğe geleceğini ya da gelmeyeceğini ayrıca toplu olarak bir ay boyunca yemeklere katılacağını veya katılmayacağını belirtebilmektedir.
Kullanıcı Yönetimi
Sistemde kayıtlı kullanıcılar farklı opsiyonlara göre filtreleme yapılarak listeleyebilmekte, Ldap’da kayıtlı kullanıcı bilgileri otomatik getirilirken, kayıtlı olmayan kullanıcılarda manuel olarak sisteme tanıtılarak yönetilebilmektedir.
Personel Giriş Çıkış Yönetim
Personellerin seçilen aylardaki ham giriş çıkış işlem bilgileri ve analiz edilmiş verileri listelenebilmektedir.
Çarpan Yönetimi
Yemek ücretlerine personel unvanlarına veya statülerine göre sağlanan Devlet katkısı miktarı/indirimi yönetilebilmektedir. Devlet tarafından karşılanan günlük yemek ücretleri hesaplanarak ilgili raporlarda toplam devlet katkısı ve kişinin ödemesi gereken ücret şeklinde ayrımı sağlayabilmektedir.
Yemek Menü Yönetim
Belirtilen tarihlerdeki yemek menüleri, öğünleri ve fiyatları yönetilebilmektedir. Yemek menüleri takvim üzerinde toplu olarak listelenebilmektedir. Menüleri günlük elle düzenleme işlemi veya excel ile toplu güncelleme işlemi yapılabilmektedir.
Parmak Okuyucu Yönetimi
Yemekhane sistemindeki PDKS cihazlarından yemek yiyen personel otomatik olarak çekilebilmektedir veya yönetici tarafında manuel olarak veri girişi yapılarak rapor halinde sunulabilmektedir. İsteğe bağlı olarak kapı sistemi kurularak sadece yemeğe geleceğini bildiren personele kapı otomatik açılabilmekte ve termal fiş yazıcıdan yemek hakkı olan kişiye yemek fişi verilebilmektedir.
Günlük Raporlar
Günlük kaç kişinin yemeğe geleceği, gelmeyeceği ayrıntılı bir şekilde sistem tarafından sunulmaktadır. Tarih bazlı olarak ilgili tarihte programa girilecek yemek ücretine göre yemeğe gelen ve gelmeyen personeller ücret bilgileriyle birlikte raporlar halinde sunulmaktadır.
Malzeme Stok Takip ve Yönetimi
Yemekhane depoda bulunan ürünlerin ilgili kişilere çıkışı yapılarak geçmişte yapılan tüm malzeme giriş çıkış işlemleri ile depolarda bulunan ürün miktarları takip edilebilmektedir.
Stok takip sistemi sayesinde, kullanılan ürün miktarı aylık yıllık veya istenilen tarihler arasında sorgulanabilmektedir, eldeki ürünlerin stok miktarları güncel olarak görülebilmektedir. Ayrıca kullanım durumlarına göre istatistikler ve raporlar alınabilmektedir.
Malzeme Stok Raporları
Genel Stok Durumu Raporu: Ürün bazlı toplam giriş ve çıkış miktarları ve mevcut stok adetlerini göstermektedir.
Stok Sarf Raporu: İlgili yıl ve aya göre, ürün bazlı önceki aydan devreden miktar, ilgili ayda giriş miktarı, ilgili ayda çıkış miktarı, ilgili ayda bakiye ve ortalama tüketim miktar bilgisini göstermektedir.
Stok Yıllık Raporu: İlgili ürünün depo ve aylara göre giriş, çıkış ve bakiye miktarlarını göstermekte, depoya ve yıla göre filtreleme işlemlerini gerçekleştirilebilmektedir.
Stok Aylık Raporu: ürüne, depoya, yıla ve aya göre filtreleme işlemleri yapılabilmekte, ilgili ürünün depo ve ilgili ayın günlerine göre giriş, çıkış ve bakiye miktarlarını göstermektedir.

Yemekhane

Bizim işimiz Başarı Kalite Yenilikçilik

Müşteri memnuniyetine yüksek düzeyde önem veren Inforce BT gerek ekibiyle gerekse çalıştığı müşterileriyle, geliştirme, bakım ve destek gibi tüm iş süreçlerinde güven ilişkisi kurarak kalite ve profesyonellikten taviz vermez.